विशेष उपकरणहरू

छवि भाग नम्बर विवरण स्टक किन्नुहोस्
12032

12032

Aven

HEMOSTAT STRAIGHT SERRATED 24IN

स्टक मा: ३,२२३

$37.23000

12014

12014

Aven

HEMOSTAT CURVED PLASTIC 6IN

स्टक मा: १९,८५८

$7.05000

12017

12017

Aven

HEMOSTAT STRAIGHT 6IN

स्टक मा: १९,८७७

$6.54000

12013

12013

Aven

HEMOSTAT STRAIGHT PLASTIC 6IN

स्टक मा: १९,८५८

$7.05000

12012

12012

Aven

HEMOSTAT CURVED PLASTIC 5IN

स्टक मा: २२,१०८

$5.88000

12202

12202

Aven

ALLIGATOR CLAMP 5 1/2IN

स्टक मा: ५,६६१

$19.43000

12201

12201

Aven

ALLIGATOR CLAMP 3 1/2IN

स्टक मा: ६,०४०

$18.21000

12002

12002

Aven

HEMOSTAT CURVED 3 1/2IN

स्टक मा: २५,०४८

$5.19000

12001

12001

Aven

HEMOSTAT STRAIGHT 3 1/2IN

स्टक मा: २५,०४८

$5.19000

12016

12016

Aven

HEMOSTAT CURVED 5IN

स्टक मा: २५,०४८

$5.19000

12033

12033

Aven

HEMOSTAT CURVED SERRATED 24IN

स्टक मा: ३,२२३

$37.23000

12030

12030

Aven

HEMOSTAT STRAIGHT SERRATED 18IN

स्टक मा: ४,२०१

$26.18000

12019

12019

Aven

HEMOSTAT STRAIGHT 8IN

स्टक मा: ८,८४२

$12.44000

12018

12018

Aven

HEMOSTAT CURVED 6IN

स्टक मा: १९,८७७

$6.54000

12031

12031

Aven

HEMOSTAT CURVED SERRATED 18IN

स्टक मा: ४,२०१

$26.18000

12022

12022

Aven

HEMOSTAT CURVED SERRATED 16IN

स्टक मा: २,२३८

$0.00000

12021

12021

Aven

HEMOSTAT STRAIGHT SERRATED 16IN

स्टक मा:

$0.00000

Top