तार कटरहरू

छवि भाग नम्बर विवरण स्टक किन्नुहोस्
10925F

10925F

Aven

CUTTERS TAPER HEAD FLUSH

स्टक मा: ५,८४१

$18.83000

10527B

10527B

Aven

CUTTER SIDE TAPERED FLUSH 4.65"

स्टक मा: ८,६९५

$12.65000

10921F

10921F

Aven

CUTTER SIDE OVAL FLUSH 5.12"

स्टक मा: ५,८९८

$18.65000

10326

10326

Aven

CUTTER SIDE TPRD SEMI FLUSH 4.5"

स्टक मा: ६,१३१

$17.94000

10521EC

10521EC

Aven

CUTTER SIDE TAPERED FLUSH 5.03"

स्टक मा: १६,९०८

$8.28000

10829F

10829F

Aven

CUTTER SIDE ANG 16DEG FLSH 5.51"

स्टक मा: ४,८५२

$22.67000

10928F

10928F

Aven

CUTTER MINI TAPERED HEAD FLUSH

स्टक मा: ५,८९८

$18.65000

10328

10328

Aven

CUTTER TIP STRT SEMI FLUSH 4.5"

स्टक मा: ६,१३१

$17.94000

10356

10356

Aven

CUTTER SIDE OVAL BEVEL 7.00"

स्टक मा: ३,८७०

$31.00000

10822F

10822F

Aven

CUTTER SIDE OVAL FLUSH 5.12"

स्टक मा: ४,८५२

$22.67000

10323

10323

Aven

CUTTER SIDE OVAL FLUSH 4.5"

स्टक मा: ६,१३१

$17.94000

10925S

10925S

Aven

CUTTERS TAPER HEAD SEMI-FLUSH

स्टक मा: ५,८४१

$18.83000

10828F

10828F

Aven

CUTTER SIDE TAPERED FLUSH 5.12"

स्टक मा: ४,८५२

$22.67000

10821F

10821F

Aven

CUTTER SIDE OVAL FLUSH 5.12"

स्टक मा: ४,८५२

$22.67000

10327

10327

Aven

CUTTER TIP STRT SEMI FLUSH 4.5"

स्टक मा: ६,१३१

$17.94000

10923F

10923F

Aven

CUTTERS OVAL HEAD EXTRA LARGE

स्टक मा: ५,८९८

$18.65000

10827S

10827S

Aven

CUTTER SIDE OVAL SEMIFLUSH 5.12"

स्टक मा: ४,८५२

$22.67000

10355-ER

10355-ER

Aven

CUTTER SIDE OVAL BEVEL 7"

स्टक मा: ५,०१३

$21.94000

10827F

10827F

Aven

CUTTER SIDE OVAL FLUSH 5.12"

स्टक मा: ४,८५२

$22.67000

10826F

10826F

Aven

CUTTER SIDE TAPERED FLUSH 5.12"

स्टक मा: ४,८५२

$22.67000

Top