डिसोल्डरिङ ब्रेड, विक, पम्पहरू

छवि भाग नम्बर विवरण स्टक किन्नुहोस्
17535

17535

Aven

DESOLDER PUMP WITH TIP

स्टक मा: १९,२०४

$7.29000

17542

17542

Aven

DESOLDER BRAID NO-CLN 0.1" 5'

स्टक मा: ५३,९२१

$2.04000

17537

17537

Aven

DESOLDER PUMP WITH TIP 7.5"

स्टक मा: १९,६६७

$6.61000

17540

17540

Aven

DESOLDER BRAID NO-CLN 0.06" 5'

स्टक मा: ५३,९२१

$2.04000

17538

17538

Aven

DESOLDER PUMP WITH TIP

स्टक मा: १७,८११

$7.86000

17536

17536

Aven

DESOLDER PUMP WITH TIP 7.5"

स्टक मा: २०,३१२

$6.40000

17545

17545

Aven

DESOLDER BRAID 0.098" 5'

स्टक मा: १५,२७४

$9.82000

17541

17541

Aven

DESOLDER BRAID NO-CLN 0.08" 5'

स्टक मा: ५३,९२१

$2.04000

17549

17549

Aven

DESOLDER BRAID NO-CLN 0.094" 8"

स्टक मा: १,३४७

$0.00000

Top